15 – lecie Metody Zdenko Domancica w Polsce (16-17.06.2023r.)

W dniach 16-17.06.23r. w Jadwisinie, w ośrodku Geovita odbyło się spotkanie terapeutów i sympatyków metody Domancica z okazji jubileuszu 15-lecia obecności metody w Polsce. Organizatorami spotkania byli Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Metody Zdenko Domancica oraz Nauczycielka metody Martyna Fon Zvegelj. W spotkaniu uczestniczyło ponad dziewięćdziesiąt osób.  W dniu 16.06 nasze koleżanki już od godz. 11:00 pełniły dyżur, aby zarejestrować przybywające osoby, zebrać potrzebne informacje i przekazać upominki jubileuszowe. W holu witała gości wystawa malarstwa naszej koleżanki Grażyny Cholewińskiej. Prezentacji artystki i wystawy jej pięknych obrazów dokonał Mariusz. O godz. 17:00 rozpoczęliśmy część roboczą spotkania a była nią dyskusja, której głównym tematem była efektywność metody Domancica. Moderatorami dyskusji byli Mariusz, Paweł i Witalis. Na początku Mariusz zaprezentował klinikę w Bledzie i prowadzone tam terapie (slajdy). Potem rozpoczęła się dyskusja, w której zabrało głos kilkudziesięciu mówców, którzy zaprezentowali szerokie spektrum swoich działań w zakresie przygotowań do prowadzenia terapii jaki i uzyskiwanych efektów. Dyskusja była bardzo interesująca oraz niezwykle pouczająca i przydatna dla wszystkich.  Niestety część uczestników nie zdążyła zabrać głosu w dyskusji plenarnej, ale rozmowy kontynuowano w kuluarach. Potem była przerwa na kolację i przygotowanie do koncertu gongów w wykonaniu profesora Adamskiego. Zarówno koncert jak też wszystko co towarzyszyło koncertowi stanowiło głębokie przeżycie, które trudno opisać a trzeba je było doświadczyć. Tak zakończyliśmy pierwszy dzień. W pierwszym dniu Dobrym Duchem był Mariusz, który dokonywał cudów by możliwie najlepiej zakwaterować naszych gości wobec problemów zaserwowanych nam przez ośrodek w ostatnich chwilach. Przeszkody usunięto, bo wszyscy wykazali maksimum dobrej woli.  

Drugi dzień, jubileuszowy, był bardzo wypełniony programem. Rozpoczęliśmy dość wczesnym śniadaniem i po godz. 9:00 rozpoczęliśmy obrady naszego sympozjum, poświęconego 15-leciu obecności metody Domancica w Polsce. Na początku w skrócie przedstawiłem przegląd wydarzeń związanych ze sprowadzeniem metody do Polski i jej funkcjonowaniem w 15-leciu. Szerzej opisaliśmy to w książce „W stronę zdrowia”. Następnie rozpoczęły się wykłady. Rozpoczęła Martyna Fon Zvegelj wykładem na temat „Quo Vadis Bioenergioterapio”. Były to bardzo interesujące i ważne rozważania między innymi o tym co to znaczy być terapeutą, jak rozumieć i realizować swoją misję pomagania innym. Była to niezwykle inspirująca wypowiedź i na pewno trzeba ją rozwinąć i powtórzyć, przy kolejnym spotkaniu. Następnie Stiepan Domancic przedstawił wykład” Rola higieny mentalnej w metodzie Domancica”, który pracowicie tłumaczyła Martyna. Trudno takie wykłady opisywać, po prostu trzeba je wysłuchać i wyciągnąć dla siebie właściwe wnioski. Wykład zawierał moc konkretnych wskazówek do bezpośredniego zastosowania w praktycznym działaniu a jednocześnie wyjaśniał źródło i potrzebę ich stosowania. Stiepan jest od dawna nauczycielem metody i jego wykłady zawsze są na wysokim poziomie fachowości. Kolejnym wykładowcą był profesor Maciej Adamski a temat „Praca z emocjami”. Profesor Adamski jest naszym przyjacielem i sympatykiem metody Domancica. Swoim wykładem wprowadził nas w ukryty świat mechanizmów emocji i wskazywał różne możliwości reagowania na emocje i radzenia sobie z emocjami. Podkreślał wagę emocji w pracy z bioenergią, wszak emocje to także energia, więc konieczne jest rozumienie emocji i ich roli w życiu człowieka. Wykład był wstępem do dalszej współpracy. Z kolei nastąpiły najbardziej podniosłe i uroczyste chwile sympozjum. Na ręce Stiepana przekazaliśmy nasz symboliczny dar Zdenkowi Domancicowi w podziękowaniu za wspaniałą metodę i za jego wkład w rozwój metody w Polsce. Była to piękna mandala wykonana przez naszą koleżankę Agatkę Żmudzką. Następnie Paweł przeprowadził proces przesłania Zdenkowi energii miłości i wdzięczności. Nastąpiło to w kręgu z udziałem wszystkich uczestników sympozjum. Przekaz przepływał w niesamowitej atmosferze i powstawało wrażenie jakby Zdenko był z nami osobiście. Powoli świadomość wracała na do bieżących zdarzeń. Po tych podniosłych momentach zaprosiliśmy wszystkich na obiad a po obiedzie dalszy ciąg programu. 

Przed obiadem zakończyliśmy część jubileuszową a po obiedzie realizowaliśmy dalszą część programu naszego spotkania w Jadwisinie. Najpierw odbyło się Walne Zebranie Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Metodą Zdenko Domancica. W zebraniu wzięła udział liczna grupa uczestników spotkania. Zebranie było poświęcone głównie wyborowi nowych władz: Zarządu i Komisji Rewizyjnej. W dyskusji poruszono także kilka praktycznych tematów prowadzenia terapii. W skład Zarządu wybrano: Witalis Kobus – prezes, Paweł Pyłka i Mateusz Zawiślan – wiceprezesi, Monika Pardon – sekretarz, Bogna Śmieja – skarbnik oraz Barbara Szulc i Krystyna Rezmer – członkinie Zarządu. W skład Komisji Rewizyjnej wybrano: Anita Jaworska – Przewodnicząca oraz Dariusz Staszczyszyn i Tomasz Głąbiowski – członkowie Komisji Rewizyjnej. Zebranie uchwaliło, że program Stowarzyszenia będzie ustalany w drodze konsultacji z praktykami metody. Przy tej okazji zwracam się o zgłaszanie swoich propozycji do wszystkich, którzy zechcą wypowiedzieć się w tej sprawie. Swoje propozycje w formie pisemnej prosimy przekazywać komukolwiek z członków Zarządu. Na tym Walne Zebranie zostało zakończone. Ostatnim planowanym punktem programu dwudniowego spotkania była prezentacja naszej koleżanki Alinki Anandy Kummer a jej tematem było: Droga serca -Droga Radości (Joga Radości). Jak wszystkie poprzednie także i ten był mocnym punktem.  Jak wszystkie ciekawe wydarzenia także i to trzeba było przeżyć, bo tkwiła w tym niezwykle dynamiczna siła i moc energii. Jeśli patrzyłeś nieco z boku to widziałeś i słyszałeś ogrom uśmiechniętych twarzy i fala za falą radości i śmiechu. Trzeba przyznać, że było to mistrzowskie zarządzanie śmiechem, zadowoleniem, emocjami radości i miłości. Kilka fragmentów wypowiedzi Alinki. Pamiętaj o śmiechu i wdzięczności, porzuć iluzję i przeszłość, aby cię tam nie zatrzymała na zawsze. Podziękuj jej, bo ona nas stworzyła, ale jej już nie ma. Jest tylko ta chwila. Zawsze kochaj – zobacz teraz kto jest naprzeciw ciebie i kochaj tę osobę. Ha, ha, ha – ta sylaba pomoże ci wyrzucić wszystko co cię ogranicza czy złości. Największa moc jest w radości, każda komórka się rozświetla… W kilku słowach nie da się opisać tej nawałnicy radości i śmiechu jaka towarzyszyła uczestnikom Jogi Radości. Można powiedzieć, że było to także niezwykłe przeżycie. Tak dobiegło końca nasze dwudniowe jubileuszowe spotkanie z okazji 15-lecia obecności metody Domancica w Polsce.  

Raz jeszcze dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do tego, że spotkanie mogło się odbyć z tak wielkim sukcesem. Myślę, że to jest dodatkowy prezent naszemu Mistrzowi. 

Witalis Kobus