Prezes

Witalis Kobus tel. 696 210 466

Wiceprezes

Paweł Pyłka tel. 885 274 004

Sekretarz
Małgorzata Zając tel. 663 752 147

Skarbnik

Bartosz Filapek tel. 531 451 149

Członek Zarządu
Krystyna Rezmer tel. 695 506 963