Prezes

Witalis Kobus tel. 724 789 262

Wiceprezes

Paweł Pyłka tel. 885 274 004

Wiceprezes
Mateusz Zawiślan tel. 500 335 665

Sekretarz

Monika Pardon tel. 889 755 159

Skarbnik

Bogna Śmieja tel. 784 096 189

Członek Zarządu
Krystyna Rezmer tel. 695 506 963

Członek Zarządu

Barbara Szulc tel. 502 304 335